Breaking News

Loading...

Biro Iklan Lokal Tangerang Selatan

Jejak Imani Umroh Landing Madinah : Hemat perjalanan darat 7-8 Jam dari Jeddah - Madinah

Jejak Imani Umroh Landing Madinah : Hemat perjalanan darat 7-8 Jam dari Jeddah - Madinah
Memberangkatkan Umroh, Haji Plus, Bersama Jejak Imani Telp. 0859 6661 4393

Pasang IKlan Disini

Kumpulan Hadits Haram Menyakiti TETANGGA

Hadits _ hadits mashur  Tentang hubungan bertetangga :
 01. Dari Abu Hurairah r.a : Rasulullah saw bersabda, “Tidak masuk syurga seseorang yang Tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya.” [Bukhari dan Muslim dan lain-lain] Berbuat Baik Kepada Tetangga
02. Dari ‘Aisyah r.a : Rasulullah saw bersabda, “Jibril terus menerus berwasiat kepada ku untuk berbuat baik terhadap Tetangga, sampai-sampai (sehingga) aku mengira dia akan menjadikannya sebagai ahli waris.” [Bukhari dan Muslim] Memberi Perhatian Terhadap Tetangga
03. Dari Abu Dzar r.a katanya : Kekasih ku (Rasulullah saw) berwasiat kepada ku : “Jika kamu memasak sayur, maka perbanyaklah kuahnya dan perhatikanlah Tetangga mu.” [Muslim dan lain-lain] Toleransi Terhadap Tetangga
04. Dari Abu Hurairah r.a : Rasulullah saw bersabda, “Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian melarang Tetangganya untuk menancapkan kayu di temboknya.” [Bukhari dan Muslim dan lain-lain] Cabang Dari Iman
05. Dari Abu Hurairah r.a : Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti Tetangganya.” [Bukhari dan Muslim] Sebaik-baik Tetangga
 06. Dari Abdullah bin ‘Amr r.a : Rasulullah saw bersabda, “Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah orang yang paling baik di antara mereka terhadap temannya. Dan sebaik-baik Tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik di antara mereka terhadap Tetangganya.” [Sahih, At-Tirmidzi, Ahmad, Darimi dan Hakim] Tetangga yang Baik Termasuk Dalam Kebahagiaan
07. Dari Sa’d bin Abi Waqqash r.a : Rasulullah saw bersabda, “Ada empat perkara yang termasuk (dalam) kebahagiaan : (a). Isteri yang solehah, (b). Tempat tinggal yang luas, (c). Tetangga yang baik; dan (d). Kenderaan yang nyaman. Dan empat perkara yang termasuk kesengsaraan : (a). Tetangga yang buruk, (b). Isteri yang buruk (agama dan akhlaknya), (c). Tempat tinggal yang sempit; dan (d). Kenderaan yang buruk.” [Sahih, Ibnu Hibban dan Al-Khatib] Tidak Diperbolehkan Kenyang dan Membiarkan Tetangganya Lapar
 08. Dari Abdullah bin Musawir, katanya : Aku mendengar Ibnu ‘Abbas r.a menyebutkan Ibnu Zubair, lalu menuduhnya bakhil. Kemudian berkata : ‘Aku mendengar Rasulullah saw bersabda, “Tidaklah disebut mukmin orang yang kenyang sedangkan Tetangga di sampingnya kelaparan.” [Hadis Hasan. Riwayat Bukhari, Hakim dan Al-Khatib] Hilangnya Iman
 09. Dari Anas r.a : Nabi saw bersabda, “Demi Dzat yang jiwa ku berada di tangan-Nya, tidaklah seorang hamba itu beriman, sehingga dia mencintai Tetangganya – atau berkata : saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya.” [Bukhari] Wasiat Kepada Wanita
10. Dari Abu Hurairah r.a : Nabi saw bersabda, “Wahai para wanita Islam, janganlah sekali-kali seorang Tetangga perempuan meremehkan hadiah yang diberikan kepada Tetangganya walaupun hanya kuku kambing.” [Bukhari] Mendahulukan Hak Tetangga yang Paling Dekat
11. Dari ‘Aisyah r.a, katanya : ‘Wahai Rasulullah, aku mempunyai dua Tetangga, lalu kepada siapakah aku memberikan hadiah? Baginda menjawab, “Kepada yang paling dekat pintunya dari mu.” [Bukhari] Kesaksian Tetangga
 12. Dari Ibnu Mas’ud r.a, katanya : Seseorang bertanya kepada Nabi (saw) : Bagaimana saya boleh tahu bahawa saya telah berbuat baik dan berbuat buruk? Baginda (saw) menjawab, “Jika kamu mendengar tetangga mu berkata, ‘Engkau telah berbuat baik’, maka bererti kamu telah berbuat baik. Dan jika kamu mendengar mereka berkata, ‘Engkau telah berbuat buruk’, maka bererti engkau telah berbuat buruk.” [Sahih, Riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Baghawi] Perdebatan Antara Tetangga
13. Dari ‘Uqbah bin Amir r.a : Nabi saw bersabda, “Dua orang yang berdebat pertama kali pada hari kiamat adalah dua orang Tetangga.” [Sahih, Riwayat Thabrani, Ahmad dan lain-lain] Menyakiti Tetangga Penyebab ke Neraka
 14. Dari Abu Hurairah r.a katanya : Seseorang berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya Fulanah banyak melakukan solat, sedekah dan puasa (ibadat). Hanya saja dia menyakiti Tetangga dengan lisannya.’ Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya Fulanah diceritakan sedikit melakukan puasa dan solat. Tetapi dia bersedekah dengan beberapa potong keju dan tidak menyakiti Tetangganya.” (Kemudian) Rasulullah saw bersabda, “Dia di dalam syurga.” [Sahih, Riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Hakim]
Maksudnya : Islam bukan hanya menitikberatkan pelaksanaan ibadah fizikal semata-mata. Ia perlu seiring, iaitu pelaksanaan fizikal dan kerohanian (akhlak yang baik). Sesuai dalam firman Allah yang Maha Agung; Surah An-Nahl [16] : 90 90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Fitnah (Godaan) Tetangga
15. Dari Hudzaifah r.a : Rasulullah saw bersabda, “Fitnah (godaan) seseorang itu terletak pada keluarga, harta, anak dan Tetangganya. Boleh dihapus (godaan itu) oleh solat, puasa, sedekah, amar (ma’ruf) dan nahi (mungkar)...” [Bukhari dan Muslim] Bersedekah Kepada Tetangga

16. Dari Abu Said Al-Khudri r.a : Rasulullah saw bersabda, “Tidak halal sedekah diberikan kepada orang kaya, kecuali fisabilillah, orang yang dalam perjalanan atau Tetangga fakir yang diberi sedekah kemudian memberikan hadiah kepada mu atau mengundang mu.” [Sahih Abu Daud, Ibnu Majah dan lain-lain

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Kumpulan Hadits Haram Menyakiti TETANGGA"

Posting Komentar